Skip to Content

Category Archives: توالت ایرانی و فرنگی

نصب سنگ توالت ایرانی

نصب سنگ توالت ایرانی

tt.01
سنگ توالت از جنس چینی لعابدار و در رنگها و طرحهای مختلف ساخته میشوند
ابعاد متوسط آ نها 595×400 میلی متر است
برای کار گذاشتن سنگ یا کاسه توالت باید به چند نکته ی عمده توجه شود :
1 – زیرسنگ توالت باید کاملاً از مصالح مناسب مانند ماسه ی نرم پر شده باشد
ماسه ی نرم موجب میشود که یک بستر مناسب برای کار گذاشتن کاسه ی توالت به وجود آید از شکستن سنگ توالت جلوگیری کند.
2 – عایقکاری کف توالت باید در زیر سنگ توالت به صور ت یکپارچه قرار گرفته و تا داخل لوله ی فاضلاب ادامه یابد.
3 – سطح سنگ توالت باید همتراز با کاشی کف باشد.
4 – محور طولی سنگ توالت نباید در جهت محور قبله قرار بگیرد.
5 – در هر طرف سنگ توالت باید حداقل 30 سانتیمتر فاصله از دیوار تمام شده ی اطراف منظور شود.
?فاصله سرویس بهداشتی ازمحل کارباید 100cmباشد.
?اگرتهویه از طریق پنجره و فقط از یک طرف صورت گیرد و مساحتی حدود ۱۷۰۰ سانتیمترمربع نیازاست
?در صورت محدودیت فضااین مساحت حدود۱۰۰سانتیمترمربع می‌باشد.
?کف نباید لغزنده باشد و باید در برابرآب مقاوم باشد و به آسانی نیز تمیز شود
?همچنین کف باید بدون درز وشکاف وقابل شستشوباشد.
?دیوارها حداقل باید تا ارتفاع ۲متری کاشی بوده ونیز قابل شستشو باشد.
?دما ی مناسب برای سرویس‌های بهداشتی ۲۱ درجه سانتیگراد می‌باشد.
?برای هر دودستشویی حداقل یک آینه نصب شود.
?حداقل ارتفاع مخصوص توالت با چهارWC یا کمتر می‌تواند2/20متر باشد.
?حداقل عرض اتاقک هر توالت باید ۸۵سانتیمتر باشد.
?حداقل عرض اتاقک هر توالت بایدبیش از ۱۱۰سانتیمتر باشد.
?حداقل طول اتاقک هر توالت باید۱۵۰سانتیمتر باشد.
?فاصله مرکز دو دستشویی باید ۶۰سانتیمتر باشد.
?فاصله دستشویی از کنار
دیوار ۴۵سانتیمتر باشد.
?حمام محیطی مرطوب است به همین علت در صورتی که تاریک باشد
?محیط مناسبی برای رشد قارچها خواهد بود
?بنابراین بسیار ضروری است که به گونه‌ای طراحی شودکه حتما نور طبیعی به داخل آن بتابد.
?اندازه درب توالت عرض آن۶۰ سانتیمتر وحداکثر ۷۵ سانتیمتر باشد.
READ MORE

وظایف پیمانکار ساختمان

وظایف پیمانکار ساختمان

وظایف پیمانکار ساختمان
⭕️مهمترین وظایف اجرایی پیمانکار (سازنده) که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موجب مسئولیت مدنی ، کیفری و انتظامی برای پیمانکار می باشد به شرح زیر است:
✅صحت انجام کلیه عملیات ساختماني
✅رعایت مقررات ملی ساختمان
✅رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی
✅رعایت محتوای پروانه ساختمان
✅رعایت نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان
✅رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی
✅تهیه برنامه زمانبندی کارهای اجرایی هماهنگی با ناظر
✅بررسی نقشه ها قبل از اجرا
✅استفاده از مهندسان رشته های دیگرو اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای حسب مورد
✅استفاده از مصالح مناسب بویژه مصالح دارای استاندارد اجباری
✅تهیه نقشه هایی چون ساخت
✅مسئولیت های ناشی از قراردادهای منعقده با اشخاص مختلف
✅مسئولیت های ناشی از سایر قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و قوانین وزارت کار
READ MORE
تماس شبانه روزی (بدری)