Skip to Content

Category Archives: چاه ارت

چاه ارت چیست؟

چاه ارت چیست؟

چاه ارت
برای جلوگیری از صدمات و حفظ ایمنی بیشتر نیروی انسانی و تجهیزات دیجیتالی و وسایل الکتریکی موجود در منازل و مکان های عمومی و کارخانجات و اداره ها از سیستم چاه ارت استفاده می کنند.
بهترین راه جلوگیری از خطرات ناشی از صاعقه و برق گرفتگی تجهیزات الکتریکی, استفاده از چاه ارت و به عبارتی دیگر , سیستم ارتینگ است.
در سیستم ارتینگ برای ساختمان های مسکونی از چاه ارت با مقاومت ۵ اهم وبرای شرکتها و کارخانه جات از چاه ارت با مقاومت کمتر از ۲ اهم استفاده می شود.
اجرای چاه ارت
برای اجرای چاه ارت ,باید یک حلقه چاه با عمقی بین ۵ الی ۱۰ متر حفرشود وحفر چاه در اجرای چاه ارت بستگی به جنس خاک و رطوبت زمین دارد و یک صفحه مسی با ابعاد ۷۰*۷۰سانتیمتر و با ضخامتی به اندازه ۵میلیمتر که به یک سیم مسی متصل است و در اجرای چاه ارت ازماده‌ای به نام بنتونیت یا سوپر اکتیو بنتونیت استفاده می شود.
ماده بنتونیت را با آبی به اندازه ۱۰۰۰لیتر مخلوط می کنیم و به درون چاه ارت می ریزیم و صفحه مسی را نیز در وسط چاه ارت قرارمی دهیم و در اتمام کار خاک را درون چاه می ریزیم و سپس اتصالات الکتریکی به چاه ارت, را انجام میدهیم.
اجرای چاه ارتباعث می شود انرژی های مخرب الکتریکی ناشی از صاعقه جذب زمین شود و از طریق میله ای که در پشت بام ساختمان نصب می شود به زمین منتقل شود.
با اجرای سیستم ارتینگ ,خطر برق گرفتگی از بین می‌رود و نیروی انسانی و تجهیزات الکتریکی از صدمات ناشی از برق گرفتگی ایمن می مانند.

 

 

READ MORE

وظایف پیمانکار ساختمان

وظایف پیمانکار ساختمان

وظایف پیمانکار ساختمان
⭕️مهمترین وظایف اجرایی پیمانکار (سازنده) که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موجب مسئولیت مدنی ، کیفری و انتظامی برای پیمانکار می باشد به شرح زیر است:
✅صحت انجام کلیه عملیات ساختماني
✅رعایت مقررات ملی ساختمان
✅رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی
✅رعایت محتوای پروانه ساختمان
✅رعایت نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان
✅رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست محیطی
✅تهیه برنامه زمانبندی کارهای اجرایی هماهنگی با ناظر
✅بررسی نقشه ها قبل از اجرا
✅استفاده از مهندسان رشته های دیگرو اشخاص دارای صلاحیت حرفه ای حسب مورد
✅استفاده از مصالح مناسب بویژه مصالح دارای استاندارد اجباری
✅تهیه نقشه هایی چون ساخت
✅مسئولیت های ناشی از قراردادهای منعقده با اشخاص مختلف
✅مسئولیت های ناشی از سایر قوانین از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و قوانین وزارت کار
READ MORE
تماس شبانه روزی (بدری)