آلوئک چیست؟

آلوئک چیست

در خاک نامرغوب ناخالصی هایی وجود دارد که بعد از پخت و تماس با آب و رطوبت به مرور زمان افزایش حجم پیدا کرده و باعث ترکیدگی و متلاشی شدن اجزاء آجر می گردد.
(لب پر شدن آجر به وسیله آهک )