بوک مچ چیست؟

بوک مچ

 

بوک مچ نوعی نحوه قرارگیری اسلب های (قطعات بزرگ سنگ) میباشد که طی آن رگه ها و نقوش سنگ در امتداد هم چیده میشوند؛ در این نوع چیدمان،  اسلب هایی که در کنار هم چیده شده اند گویی یک قطعه بزرگ و واحد از آن نوع سنگ را تشکیل داده اند.

منبع: سلام ساختمان