خسارت بیمه نامه های مسئولیت مدنی آسانسور

1- آیا در زمان خسارت در بیمه نامه های مسئولیت مدنی آسانسور، استاندارد لازم است ؟
2- اگر در زمان خسارت، بیمه نامه به نام شرکت نگهدارنده باشد و کارشناس حقوقی، شخص تعمیر کار را مقصر اعلام نماید آیا خسارت قابل پرداخت است ؟

پاسخ :

1- عدم رعايت الزامات قانوني مي‌تواند مانع تعلق پوشش شود. بايد به شرايط عمومي و خصوصي بيمه‌نامه مراجعه كرد.

2- شركتي كه قرارداد نگهداري آسانسور را بسته است در مقابل بهره‌بردار آسانسور مسئول است نه تعميركار. قصور تعميركار مي‌بايست توسط كارفرمايش پيگيري شود. اگر اين خسارت، تحت پوشش بيمه باشد بيمه‌گر پس از پرداخت خسارت مي‌تواند براي بازيافت اقدام كند. البته معمولا در شرايط عمومي يا خصوصي بيمه‌نامه قصور و تقصير كاركنان بيمه‌گزار از بازيافت مستثني مي‌شود.

منبع: سلام ساختمان