دو روش برای تست دودکش

تست دودکش
1⃣ روش اول استفاده از آتش زدن یک روزنامه در محل دريچه و مبدأ دودكش در اتاق (محل مصرف) مي‌باشد . در این حالت بايستي شعله به سمت داخل دودكش كشيده شود . اين موضوع نشانه كـاركردن و مكش مناسب دودكش و در صورتيكه تغييري در شعله ايجـاد نشود نشان دهنده عدم مکش مناسب دودكش مي‌باشد.
2⃣روش دوم :مسير دودكش‌ها را بايك وزنه و طناب محكم از پشت‌بام تا محل دريچه و مبدأدودکش كنترل نمائيد .این روش جهت شومینه توصیه می گردد.در حالت کل روش اول بهترین روش تست می باشد.

منبع: سلام ساختمان