داربست مکانیزه

داربست مکانیزه
این داربست متحرک با استفاده از استانداردهای روز جهان طراحی شده و علاوه بر سرعت در استفاده ، ایمنی و آرامش را به ارمغان می آورد این داربست جدید و مدرن علاوه بر اینکه یکی از پیشرفته ترین داربست های روز دنیا است می تواند در سرعت بخشدن به اجرای فعالیتهای ساختمانی نقش بسزایی را ایفاء نماید.
▪️از نکات دیگری که در مورد این داربست متحرک می توان ذکر نمود سرعت در جابجایی داربست ، عدم نیاز به نیروی متخصص، ایمنی در ارتفاع و عدم محدودیت برای ارتفاعات مختلف را می توان نام برد.
این داربستها به تک پایه و دو پایه ارائه می شود.
?تک پایه : تا ماکزیمم عرض 10 متر از ساختمان را پوشش می دهد و برای حمل بار و نفرات تا وزن 700 کیلوگرم طراحی و محاسبه شده است.
?دو پایه : دو پایه تا ماکزیمم عرض 23 متر از ساختمان را پوشش می دهد و برای حمل بار و نفرات تا وزن 1200 کیلوگرم طراحی و محاسبه شده است.