عایق‌کاری بام‌های پوشش‌شده

عایق‌کاری بام‌های پوشش‌شده
✔️ در مناطقی که شیب بام کم بوده و امکان ورود آب به زیر سقف وجود دارد، محل درز قطعات پوشش باید با ماستیک مناسبی که به تأیید دستگاه نظارت می‌رسد، کاملا آب‌بندی شود.
✔️ محل برخورد قطعات شیب‌دار یا دیوارهای قائم نظیر دیوار همسایه، دیوار دودکش، دست‌انداز، محل عبور هواروها و دودروها و نظایر آن، باید با قطعات فلزی یا ماستیک و یا اعمال تمهیدات دیگر، کاملا درزبندی و آب‌بندی شوند. قطعات فلزی ممکن است از انواع فولاد روی اندود (گالوانیزه) یا مسی انتخاب شوند. ماستیک‌ها و مصالح دیگر باید به تصویب دستگاه نظارت برسند.
✔️ محل تخلیه آب به آب‌روها و ناودان‌ها به همین ترتیب باید درز‌بندی و آب‌بندی شود.
–  کناره‌های بام نیز باید با ورق‌های فلزی پوشانده شده و در انتهای بیرونی به صورت آبچکان، خمکاری و یا فتیله شوند تا از ریختن آب بر روی نمای ساختمان جلوگیری شود.