مکش دودکش

مکش دودکش
هرچه ارتفاع دودکش بیشتر باشد قدرت کشش آن نیز بیشتر می شود. معمولا باید ارتفاع دودکش را تا پشت بام حداقل 5 متر و از پشت بام تا کلاهک حداقل یک متر در نظر گرفت. همچنین باید از دیوارهای جانبی حداقل 3 متر فاصله داشته باشد. دودکش باید به طور عمودی حرکت داشته و کمترین زانو در آن به کار رفته باشد وبه ازای هر 10 سانتیمتر حرکت افقی 30 سانتیمتر حرکت عمودی داشته باشد. هیچ وقت نباید مسیر مارپیچ و یا S شکل داشته باشد. مسیر های افقی نباید طولانی شود زیرا باعث کاهش مکش در دودکش می شود. قطر دودکش نباید به طور ناگهانی تغییر کند. عبور دودکش از سقف کاذب مجاز نیست. محل اتصالات دودکش باید کاملا درزبندی  و دودکش باید توسط بست مناسب به دیوار محکم شود.