cracked-wall-26907

نگهداری و تعمیر ساختمان ؛ نشست دیوار – عنوان مقاله ای ازمهندس هوشنگ رضایی آسور

نشست پی به اجرای غیر اصولی بستگی کامل دارد،اما در پی های ساخته شده ی قدیمی،امکان نشست پی به شکل های مختلف پیش می آید،که ذیلا به شرح آن ها می پردازیم:

1-وجود رطوبت:در سطح زیر پی ها در اثر چکه کردن لوله های فاضلاب،آب رسانی،نفوذ از کانال و مجاری آب و یا در اثر اجرای غیر اصولی کارهای تاسیساتی اشکالاتی بوجود می آید.که در نتیجه خاک های زیر پی دچار مکش آب می شود،بنابراین در مواردی بر اثر فشار لایه ها ،تورم خاک در اطراف پی صورت می گیرد.این حالت باعث شکستگی های داخلی و یا محوطه های اطراف و کناره ی پی ها می گردد.
2-اثر نیروهای اضافی:چنانچه بارگذاری روی دیوارهای قدیمی انجام گیرد،نیروی فشاری بر سطح پی زیاد می شود(مثلا یک یا دو طبقه ی دیگر بر روی طبقات زیرین)و در نتیجه سبب شکستهایی در آن می گردد که این نشست به دلیل نرمی خاک خواهد بود و علاوه بر نشست دیوار و باز شدن درز عمیق در سطح زیر طاق ،احتمال پیدایش ترک های مویین در قسمت هایی از دیوار نیز وجود دارد.در بعضی موارد به علت ناچیز بودن ترک ها می توان از آن صرف نظر کرد و فقط با بتونه کردن سطوح آن ها سطح ظاهری را اصلاح نمود.
تعمیر دیوار باربر نشت کرده
باز شدن ترک حاصل از نشت دیوار در اثر رطوبت در زیر پل باربر دارای اصولی می باشد در مطلب زیر چگونگی ترمیم ترک دیوار را بررسی میکنیم:
ملاتی که برای این کار استفاده می شود اگر گچ باشد به علت روانی به مراتب بهتر از سیمان خواهد بود.معمولا سه نوع ملات برای این گونه کارها در نظر گرفته می شود:
الف-ساختن گچ دستی:ظرف گچ سازی تا نصف آب می شود.گچ را مشت کرده به صورت دو دستی بر روی سطح آب طوری می پاشیم که دانه های گچ تقریبا به صورت پراکنده در آب نشست داشته باشد.عمل پاشیدن گچ را تا سطح آب طوری ادامه می دهیم
که یک طرف آن آب دار و طرف دیگر آن پوشیده از گچ باشدو بلافاصله ملات مذکور را به کار می بریم.در این موارد گچ آبداری که در دو طرف دیگر آماده است ورز داده شده و جهت قسمت های بار شده ترک به کار می رود.
ب-ملات گچ آماده:این گچ بعد از اندود کردن گچ و خاک و یا کاهگل برای تسطیح کردن سطوح حاصله در نماسازی داخلی به خصوص جهت ترمیم و ترک گیری به کار می رود.برای ساختن گچ آماده به ترتیب زیر عمل میشود:
1-ظرف گچ سازی باید عاری از هر گونه گچ خشکیده و دانه های ماسه سیمان باشد.
آن را تا نیمه آب کرده و به اندازه 2تا 3 مشت گچ غربال شده را در سطح آب طوری می پاشیم که نشست آب در دانه های گچ انجام گیرد.
2-گچ داخل ظرف را اصطلاحا لت می دهیم تا گچ بصورت دوغاب در آید.حدود یک دقیقه صبر می کنیم.بعد دوباره گچ را بهم میزنیم.لت دادن گچ با باز گذاشتن انگشتان به حالت افقی در بین دوغاب مذکور انجام می شود.
3-یک تا دو دقیقه صبر می کنیم و مجددا گچ را به هم می زنیم در این حالت گچ را پنجه ای کرده و هم میزنیم.اکنون گچ آماده به کار می باشد که از یک طرف آن را بریده بر سطح ماله گذارده و از پایین به بالا می کشند خودگیری این گچ به خاطر آب بیشتر و گچ کمتر ،از گچ دستی کمتر است به همین دلیل است که میتوان سطوح یکنواخت و هموار در گچ کاری بوجود آورد.
تعمیر دیوار غیر باربر نشت کرده
معمولا نشست و متاقب آن دیوار ،به باز شدن ترک در زیر سقف و پل می انجامد که تا چند سانتی متر بوده و برای تعمیر آن به صورت زیر عمل می کنیم.:
1-سطوح ترک را کاملا باز کرده تا محل نشست گچ دستی و مصالح آجری آماده باشد
2- به وسیله شیلنگ آب به شکل پودر در داخل ترک می پاشیم تا سطوح کاملا مرطوب شده و باعث پیوند ملات با سقت کاری شود
3- همانگونه که گفته شد تا آنجا که ممکن است باید با سرعت بنایی کرد.ملات گچ دستی را ساخته و اصطلاحا به طور شلاقی آن را در بین درز حاصله می کوبیم تا ملات ملایم با سرعت در اعماق ترک نشست داشته باشد.لاشه آجر در ملات گچ کاری گذاشته و با ته تیشه طوری بر لاشه آجر می کوبیم که اولا آجر خورد نگردد ودوم اینکه گچ از همه طرف آن بیرون بزند(حالت غوطه ای)