نکاتی مهم مربوط به پله و آسانسور

p.e

– پله

♦️ راه پله مورد استفاده حتما به صورت دو بازو باشد.
♦️ در باکس راه پله چشم پله به دلیل دودکشی عمل کردن آن، وجود ندارد.
♦️ درب باکس راه پله یک لنگه و با عرض 110 سانتی متر می باشد.
♦️ ضخامت دیوار باکس راه پله 20 سانتی متر می باشد.
♦️ ارتفاع سرگیری راه پله حداقل 205 سانتی متر می باشد.
♦️ حداکثر تعداد پله بین دو پاگرد باید 12پله باشد.

 

– آسانسور

♦️ حداقل ابعاد بدون احتساب دیواره 1.60 در 1.90 می باشد.
♦️ قرارگیری آسانسور خارج از دوربندی حریق پله.
♦️ ارتفاع چاله آسانسور حداقل 1.50 می باشد.
♦️ چاه آسانسور به عنوان یک کانال هوایی عمل می کند و لذا راهرو طبقات باید توسط درهای ضد گسترش حریق محفوظ گردد تا از نفوذ دود و آتش به چاه آسانسور وعمل نمودن چاه آسانسور به عنوان دودکش جلوگیری شود.