• این عکس از یک ساختمان در نجف اشرف هست روبه روی درب بادی السلام که در جنگ با امریکایی ها ستون آن تخریب شده ولی هنوز پابرجاست….

 

b.01

 

  • و البته این هم زیرسازی اصولی و مهندسی شده ی یک خانه! ?

 

b.02