محوطه سازی – امیرآباد

“حریم خصوصی مشتریان برای ما اهمیت دارد. درج اسم و عکس از پروژه در حین بازسازی با اجازه مشتری می باشد. و درصورت تمایل نداشتن مشتری هیچ گونه اسم و عکسی منتشر نخواهد شد.”

محوطه سازی

محوطه سازی باغچه مشاع – کاشت گل و درخت – امیرآباد شمالی

تعریف پروژه: محوطه سازی باغچه مشاع – کاشت گل و درخت


کارفرما: مدیر ساختمان


مکان پروژه: امیرآباد شمالی

برخی از تصاویر مربوط به پروژه
(لطفاً جهت دیدن عکس های بزرگتر، روی عکس کلیک نمایید)